splitit

33 teksty – auto­rem jest spli­tit.

-Mówiłeś, że to niemożliwe!
*A Ty, że ważne. 

myśl • 1 lutego 2012, 23:03

*Dlacze­go wstałaś tak wcześnie?
-Żeby Ci po­wie­dzieć, że Cię kocham! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2012, 22:24

Tak bar­dzo kocham je­go oczy. Tak bar­dzo kocham je­go us­ta. Tak bar­dzo kocham, to jak do mnie mówi, jak mnie do­tyka. A mi­mo to tak bar­dzo chciałabym żeby przes­tał dla mnie istnieć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2011, 19:09

Daj mi Boże, bym do końca życia pat­rzyła na świat ocza­mi hedonisty. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 czerwca 2011, 22:20

praw­da jest nudna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 czerwca 2011, 18:35

Kocham Cię i ufam Ci. Ale czy to nie jest dziw­ne, że jes­tem zaz­dros­na o Twoją żonę? 

myśl • 12 maja 2011, 14:37

Tak bar­dzo Cię kocham! Ni­kogo in­ne­go nie całuję na dobranoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 kwietnia 2011, 15:54

-Co teraz?
*Nic. Po pros­tu mu­sisz żyć ze świado­mością, że Cię pożądam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2011, 20:36

*Piszesz pamiętnik?
-Nie.
*To dob­rze, przy­naj­mniej nikt nie do­wie się ile masz na sumieniu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 marca 2011, 20:26

-od kiedy się okłamu­jemy ? 
*uwierz! do­piero praw­da brzmiałaby jak kłamstwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 lutego 2011, 00:26
splitit

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność